WE DENKEN
SLIM
WE DENKEN
SAMEN

WE DENKEN
EFFICIENT

UNIZO behartigt uw belangen - ook lokaal

Reeds sinds 2000 heeft de Unie van Zelfstandig Ondernemers (toen nog NCMV) in Groot-Herselt een eigen bestuursploeg, met als voornaamste doelstelling: de algemene en de beroepsbelangen van de zelfstandige ondernemers, zowel handelaars, ondernemers als beoefenaars van een vrij beroep, van de gemeente Groot-Herselt te behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen en te verdedigen, zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschappelijk vlak.


Een hele brok, en na al die jaren willen wij u even informeren hoe wij deze taak ook in de toekomst verder willen vorm geven. Onze afdeling heeft gedurende haar ganse levensduur steeds vertegenwoordigers geplaatst in de voornaamste gemeentelijke adviesraden, zoals daar zijn de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), de milieuraad, de middenstandsraad en de cultuurraad. Onze afgevaardigden houden daar de vinger aan de pols over gemeentelijke beslissingen die ondernemers aanbelangen. Bovendien garanderen zij een constante feedback over lopende dossiers.

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad begin januari 2007 hebben wij aan het college van Burgemeester en Schepenen het UNIZO verlanglijstje toegelicht. Deze lijst van 64 concrete actiepunten werd reeds een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen overhandigd aan alle partijen, en wij hopen dat het huidige gemeentebestuur zich wil scharen achter deze concrete idee├źn.


  • een verdere opwaardering van de lokale KMO ambtenaar;

  • uitbouw van de electronische dienstverlening en communicatie naar de ondernemer;

  • opwaardering van onze belangrijkste verbindingswegen (N10/N15);

  • duidelijkheid scheppen omtrent het gevoerde distributiebeleid, met nadruk op kernversterkende beleidskeuzes;

  • aandacht voor een doordacht parkeerbeleid;

  • aandacht voor KMO en ambachten bij de toekenning van industriekavels;

  • menselijke aanpak met open communicatie inzake ruimtelijke ordening (vergunningsbeleid);

  • open communicatiekanalen tussen politiek en ondernemers;

Onze belangenbehartiging kunnen wij nog verbeteren indien u ons op de hoogte houdt van uw bekommernissen, ergernissen of individuele problemen. Samen kunnen wij met u dan de situatie bezien en proberen in overleg met overheidsinstellingen (of andere ondernemers) een oplossing te vinden.


Spreek daarom gerust uw UNIZO bestuurslid aan. U vindt hun contactgegevens op deze site. Heeft u zin om zelf mee te werken aan de uitbouw van een ondernemingsvriendelijke gemeente, waar communicatie tussen overheid en ondernemers een normaliteit is, mag u altijd uw kandidatuur stellen om toe te treden tot het dagelijks bestuur van uw UNIZO vereniging.